نوشته هاي کوتاه بلند

خیر الکلام ما قل و دل :بهترین سخن ، کوتاه و گویاست

رفع خستگی روحی

همان گونه که جسم انسان خسته می شود روح وروان انسان نیز خسته

می شود.برای رفع خستگی تن آن را با استراحت و خواب به آرامش و راحتی

می رسانی برای رفع خستگی روح چه باید کرد؟

برای پاسخ این پرسش به سراغ آن یکتا روانشناس  جاودانه برویم و از زبان

آن سپه سالار سپاه سخن بشنویم .

پیشوای پرهیز گاران فرمود :" ان هذه القلوب تمل کما تمل  الابدان فابتغوا

لها طرائف الحکم "حکمت ۹۱

 این دلها نیز هما نند تن خسته می شوند

 خستگی آنها را با سخنان حکمت آمیز  بر طرف کنید.

 صاحب بن عباد چه خوب گفت :

انا وجمیع من فوق التراب      فداء تراب نعل ابی تراب

من و همه افراد روی خاک     به فدای غبار کفش ابو تراب! 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 0:1  توسط عبدالله بنیادی  |